Undgå tvangsauktion

·    Har De "ondt i økonomien"?
·    Kan De ikke betale terminerne?
·    Kan De ikke overskue Deres økonomiske situation?
·    Er De ked af selv at skulle tage kontakt til Deres kreditorer?
·    Tror De, at en tvangsauktion er Deres eneste mulighed for at afhænde Deres ejendom?
·    Har De brug for en erfaren "sparringspartner", der har løst lignende problemstillinger som Deres til sælgernes store tilfredshed?
Kontakt os - og vi vil hjælpe Dem med at sælge Deres ejendom i "fri handel".
Vi forhandler naturligvis med Deres kreditorer.
Ved at sælge i "fri handel" opnår De - alt andet lige - en bedre pris for Deres ejendom, end tilfældet vil være på en tvangsauktion. Med andre ord reduceres Deres "tab", og den gæld, De vil skulle afdrage til Deres kreditorer i tiden fremover, bliver tilsvarende mindre.
Sidst, men ikke mindst, har De på denne måde selv medvirket positivt til at løse Deres situation, hvilket erfaringsmæssigt giver en vis tilfredshed for os mennesker.
De skal ikke betale salær til os, medmindre Deres ejendom bliver solgt inden en eventuel tvangsauktion.

Jo før De kontakter os - jo bedre vil vi kunne hjælpe Dem!

Udfyld formularen, så kontakter vi Dem.